18/01/2021

Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Nhận lời mời từ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng […]
15/01/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 1/2021

Ngày 15/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng […]
12/01/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-11

Ngày 12/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề […]
12/01/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-13

Ngày 12/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
11/01/2021

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 1/2021

Chủ đề buổi seminar: “Yếu tố phiên mã kiểm soát sự thay đổi hình thái khuẩn lạc tế […]
Tiếng Việt