28/12/2023

Lễ trao bằng Tiến sĩ khoá 1 năm 2018

Sáng ngày 28/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Lễ trao bằng cho tân tiến sĩ Ngô Thị Diễm My, được công nhận học vị tiến sĩ năm 2023
25/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.11

Ngày 25/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế: “Công nghệ sinh học vi sinh vật”, mã số NCM.DHH.2020.11
22/12/2023

Triển lãm tại “Hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2023 – Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao”

Ngày 21-22/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại  “Hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2023 - Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao"
22/12/2023

Seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 22/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản
20/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.13

Ngày 20/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế “Khai thác nguồn gen vi sinh vật phục vụ bảo vệ môi trường”
Tiếng Việt