09/01/2024

Thông báo số 1 – Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024.
08/01/2024

Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2023, ngành Sinh học

Ngày 08/01/2024, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (tiểu ban) ngành Sinh học (mã số: 9420101) đã tiến hành xét tuyển cho thí sinh Lê Hoàng Duy Minh
05/01/2024

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh năm 2020 mã số TTH.2020-KC.09

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình trồng và chăm sóc cây rau má Quảng Thọ nuôi cấy mô tế bào theo hướng chuẩn hữu cơ”
05/01/2024

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024
29/12/2023

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021-15-17

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các flavonoid từ cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) thu tại Thừa Thiên Huế”
Tiếng Việt