13/03/2021

Khám phá kháng sinh mới với phổ kháng vi khuẩn rộng

Các nhà khoa học của Viện Wistar đã phát hiện ra một nhóm hợp chất mới kết hợp […]
12/03/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 3/2021

Ngày 12/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng […]
09/03/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Sáng ngày 09/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội nghị lấy […]
08/03/2021

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 3/2021

Chủ đề buổi seminar: “Đặc điểm của các yếu tố liên quan đến độc lực của Pseudomonas cichorii […]
05/03/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-13

Ngày 05/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề […]
Tiếng Việt