07/06/2020

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 07/06/2020, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”
05/06/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham gia Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2025 tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”

Nhận được lời mời từ Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày […]
01/06/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế mở ngành đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125

Theo quyết định số 173/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) chính thức được mở tuyển sinh đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ với mã số: 9620125
31/05/2020

Công đoàn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức chương trình “Vui tết thiếu nhi”

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, ngày 31/05/2020, Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, […]
29/05/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng, thông tin […]
Tiếng Việt