18/12/2023

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023
12/12/2023

Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 11-12/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
11/12/2023

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

Ngày 11/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21
07/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

Ngày 7/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (Trung tâm), trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
28/11/2023

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh mã số TTH.2020-KC.09

Ngày 28/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây rau má nuôi cấy mô”
Tiếng Việt