17/05/2024

LỄ TÔN VINH TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU LẦN THỨ VIII NĂM 2024

Ngày 17/5/2024, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 19/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (HUSTA) đã tổ chức “Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VIII năm 2024” cho 15 trí thức tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) ở tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 17/4/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong đó, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải - Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học là một trong 15 trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm 2024.
17/05/2024

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh trúng tuyển khoá 3 năm 2020 và khoá 4 năm 2021

Hội đồng đánh giá hai chuyên đề nghiên cứu sinh “Vi sinh vật và môi trường”, mã chuyên đề: CDTSSH-21 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hoàng Vũ và “Đa dạng sinh học nông nghiệp và sự phát triển bền vững”, mã chuyên đề: CDTSSH-01 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Hiếu, thuộc chuyên ngành: Sinh học, mã số: 9420101.
16/05/2024

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham dự buổi Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 – 18/5/2024)

Ngày 16/5/2024, Đại học Huế đã tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 - 18/5/2024) tại Hội trường Đại học Huế. PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải - Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã được nhận giấy khen của Đại học Huế tuyên dương theo Quyết định số 512/QĐ-ĐHH ngày 09/5/2024 của Đại học Huế về việc khen thưởng thành tích hoạt động khoa học và công nghệ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024.
15/05/2024

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 15/5/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (HUIB) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (DBC).
10/05/2024

Thông tin Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại Thành phố Huế.
Tiếng Việt