09/07/2021

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022

Ngày 9/7/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 2321/QĐ-BGDĐT về việc […]
06/07/2021

Nghiệm thu thành công đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số: CT-2018-DHH

Trong 2 ngày 5-6/7/2021, tại Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm […]
02/07/2021

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 2/7/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
30/06/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh khoá năm 2018

Ngày 30/6/2021, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và […]
09/06/2021

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 9/6/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đại học Huế đã tiến […]
Tiếng Việt