03/06/2021

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 03 tháng 06 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực […]
05/05/2021

Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021, ngành Sinh học

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐTSSĐH ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế […]
27/04/2021

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Viện Công nghệ sinh học năm 2018 mã số VCNSH2018-01

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
27/04/2021

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-08/20

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực […]
27/04/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen, Kon Tum

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm […]
Tiếng Việt