Viện Công nghệ sinh học tiếp Đoàn giám sát công tác thực hiện gói tài trợ nhỏ (SG) trong Dự án “Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản ASEAN (AHP)”

        Sáng ngày 12/4/2024, Viện Công nghệ sinh học tiếp Đoàn giám sát công tác thực hiện gói tài trợ nhỏ (SG) trong Dự án “Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản ASEAN (AHP)” (Dự án SGP II) của TS. Hoàng Tấn Quảng là chủ nhiệm của Dự án tài trợ nhỏ, do Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (HUSTA) làm đơn vị cung cấp dịch vụ.

        Đoàn giám sát gồm có hai đơn vị. Một là Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (HUSTA) có bà Tôn Nữ Bảo Trân – Cán bộ chuyên trách dự án; ông Đinh Tiến Tài – Chuyên gia dự án. Hai là Đơn vị tư vấn GITEC có bà Tze Pei Choo – Cố vấn trưởng Dự án SGP II và ông Hà Văn Hưng- Trợ lý Cố vấn trưởng Dự án SGP II. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế gồm có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng; TS. Hoàng Tấn Quảng – Chủ nhiệm của Dự án tài trợ nhỏ (SG) cùng với các thành viên có liên quan và chuyên viên phụ trách khoa học và công nghệ của Viện đã tham dự buổi làm việc ngày 12/4/2024.

       PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải vui mừng khi Đoàn giám sát đã đến tham quan Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; đồng thời nắm thêm thông tin và hiểu rõ hơn tình hình triển khai các công việc của gói dự án tài trợ nhỏ đang được thực hiện. Tại buổi làm việc, ThS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung công việc đã được triển khai tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, một số kết quả nghiên cứu đạt được bước đầu và kế hoạch dự kiến triển khai sắp tới của Dự án “Đánh giá tài nguyên cây dược liệu, đề xuất giải pháp bảo tồn các dược liệu quý hiếm và có nguy cơ tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, đồng thời cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc trồng cây dược liệu”. Nhóm nghiên cứu đã có sự thảo luận và chia sẻ các khó khăn, vướng mắc cần được Đoàn giám sát Dự án SGP II tìm cách tháo gỡ và hỗ trợ thêm trong thời gian tới. Viện trưởng, Chủ nhiệm dự án và các thành viên nhóm nghiên cứu mong muốn Đoàn giám sát cùng Cố vấn trưởng dự án SGP II và Trợ lý Cố vấn trưởng dự án SGP II có các các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ về một số thủ tục tài chính để dự án tiếp tục được thực hiện thuận lợi; đồng thời Dự án SGP II tiếp tục tài trợ các nguồn kinh phí tiếp theo cho nhóm nghiên cứu nhằm triển khai thành công các nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt. Phía Đoàn giám sát đã có những chia sẽ và đồng ý hỗ trợ các thủ tục pháp lý để chủ nhiệm dự án và nhóm nghiên cứu có thể tiếp tục triển khai tốt các nội dung tiếp theo.

         Một số hình ảnh tại buổi làm việc ngày 12/04/2024 như sau:

Buổi làm việc của Đoàn giám sát tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phát biểu và trao đổi một số ý kiến với Đoàn giám sát Dự án SGP II

ThS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ trình bày các kết quả bước đầu và kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới

Đoàn giám sát Dự án SGP II tham quan PTN Công nghệ Gen, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

 

Tiếng Việt