Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Diễm My

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Tên luận án: Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đắk Lắk.

Thời gian: 8h00 ngày 08/03/2023 (thứ tư).

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế – Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự.

Tiếng Việt