22/08/2023

Nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 22/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa Siganus guttatus”, mã số: NVQG-2019/DA.18”
22/08/2023

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho: Nghiên cứu sinh: Sonexay Rasphone Ngành: Sinh học
21/08/2023

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho: Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trần Trung Ngành: Sinh học
14/08/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Giáo sư Sokrat Monakhos

Ngày 14/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Giáo sư Sokrat Monakhos, Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev
12/08/2023

Đại hội thành lập Hội Y học tái tạo và trị liệu tế bào Việt Nam (Khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Ngày 21/6/2023, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 443/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Y học tái tạo và trị liệu tế bào Việt Nam. Ban vận động đã quyết định tổ chức Đại hội vào sáng ngày 12/8/2023 tại Phòng khám Quốc tế Vinmec, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Tiếng Việt