26/05/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Viện Nghiên cứu Rau quả và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 26/05/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm […]
25/05/2020

Đoàn cán bộ và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham quan và làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2020, Đoàn cán bộ và sinh viên của Học viện Nông nghiệp […]
22/05/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 5/2020

Ngày 22/5/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng […]
22/05/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham gia đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nhận lời mời tham gia đoàn làm việc của tỉnh Thừa Thiên Huế với Bộ trưởng Bộ Khoa […]
21/05/2020

Xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học […]
Tiếng Việt