Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế làm việc với đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Chiều ngày 19/03/2021, Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế (Ban KHCN&QHQT) đã làm việc với đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) và Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số CT-2018-DHH (Chương trình) về việc kiểm tra sản phẩm ứng dụng của các nhiệm vụ thuộc Chương trình; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị thực hiện.

Tham dự buổi làm việc có TS. Nguyễn Chí Bảo – Phó trưởng Ban cùng các cán bộ chuyên trách về công tác KHCN; về phía Ban chủ nhiệm Chương trình có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Chủ nhiệm Chương trình cùng chủ nhiệm và thành viên các nhiệm vụ.

Qua kiểm tra thực tế, tất cả các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã đáp ứng theo yêu cầu về sản phẩm ứng dụng theo Quyết định số 154/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ và danh mục các đề tài thuộc Chương trình, một số nhiệm vụ đã vượt chỉ tiêu đề ra. Thay mặt các thành viên Chương trình, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải cũng đã đề xuất về việc xem xét, phê duyệt cho phép Viện được giữ lại một phần sản phẩm khoa học và công nghệ từ các nhiệm vụ thuộc Chương trình để phục vụ công tác khoa học công nghệ; quảng bá hình ảnh Viện đến đọc giả, các nhà khoa học, các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Chí Bảo ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Viện cùng tập thể các nhà khoa học, thành viên nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ để Chương trình theo đúng tiến độ, quy trình, chất lượng. PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại học Huế, Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế đã luôn đồng hành, hỗ trợ Viện trong suốt chặng đường thực hiện Chương trình và trong công tác khoa học công nghệ của đơn vị.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế làm việc với đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

 

Tiếng Việt