20/03/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-05

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
20/03/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-01

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
20/03/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-02

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
19/03/2021

Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế làm việc với đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Chiều ngày 19/03/2021, Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế (Ban KHCN&QHQT) […]
19/03/2021

Kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Công văn số 246/PC07-Đ2 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Công an tỉnh Thừa Thiên […]
Tiếng Việt