12/01/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-11

Ngày 12/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề […]
12/01/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-13

Ngày 12/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
11/01/2021

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 1/2021

Chủ đề buổi seminar: “Yếu tố phiên mã kiểm soát sự thay đổi hình thái khuẩn lạc tế […]
05/01/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo kết quả xét sơ tuyển hồ sơ tham gia dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 1)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán […]
25/12/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 12/2020

Ngày 25/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng […]
Tiếng Việt