Kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Công văn số 246/PC07-Đ2 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), ngày 19/3/2021, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Đức Cảnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện). Tiếp đoàn làm việc có TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; đại diện các phòng liên quan và cán bộ phụ trách công tác PCCC&CNCH cơ sở của đơn vị.

Qua kiểm tra thực tế, công tác an toàn về PCCC&CNCH tại Viện đã và đang được triển khai nghiêm túc theo đúng văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về an toàn PCCC&CNCH.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trong công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC&CNCH, huấn luyện PCCC&CNCH; công tác xây dựng, lưu trữ hồ sơ quản lý PCCC&CNCH; công tác bố trí, sắp xếp phương tiện PCCC&CNCH; tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ… Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã kiến nghị lãnh đạo Viện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại đơn vị.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

Đoàn công tác Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

Tiếng Việt