27/04/2021

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Viện Công nghệ sinh học năm 2018 mã số VCNSH2018-01

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
27/04/2021

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-08/20

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực […]
27/04/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen, Kon Tum

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm […]
23/04/2021

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 2170/BNN-KHCN ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát […]
17/04/2021

Đoàn Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Huế tham quan trải nghiệm thực tế tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 17/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã phối hợp cùng Trường tiểu […]
Tiếng Việt