Công bố và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chương trình công tác Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; ngày 30/9/2022, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên có trình độ, có năng lực góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và toàn thể đảng viên Chi bộ.

Qua 12 tháng phấn đấu, rèn luyện của bản thân cùng với sự hướng dẫn, bồi dưỡng của các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị; đồng chí đảng viên dự bị Nguyễn Thị Diệu Thể đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao; đến nay, được cấp thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Hồng Hải đã công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thể; đồng thời, đồng chí Bí thư chúc mừng và mong rằng trong thời gian tới, đồng chí đảng viên mới tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu để luôn xứng đáng với vai trò của đảng viên.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thể

Tiếng Việt