Những kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế năm học 2021-2022

Năm học 2021 – 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã rất nỗ lực trong hoạt động chăm lo bảo vệ viên chức, người lao động; kịp thời và nhanh nhạy trong từng kế hoạch, mục tiêu cụ thể để đời sống vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động được ổn định, đảm bảo việc làm. Các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức, người lao động được Công đoàn thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Toàn thể viên chức, người lao động Viện đều nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đơn vị.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được công nhận là công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, đơn vị có 01 công đoàn viên là PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế vinh dự được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022; 02 cá nhân – TS. Nguyễn Bảo Hưng và CN. Thân Thị Mỹ Linh cũng được Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.

Công đoàn Đại học Huế trao Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022

 

Tiếng Việt