12/12/2023

Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 11-12/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
11/12/2023

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

Ngày 11/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21
28/11/2023

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh mã số TTH.2020-KC.09

Ngày 28/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây rau má nuôi cấy mô”
10/11/2023

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia, mã số NVQG-2019/DA.18

Ngày 10/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia mã số NVQG-2019/DA.18
22/08/2023

Nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 22/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa Siganus guttatus”, mã số: NVQG-2019/DA.18”
Tiếng Việt