20/03/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-01

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
20/03/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-02

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề […]
19/03/2021

Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế làm việc với đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Chiều ngày 19/03/2021, Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế (Ban KHCN&QHQT) […]
13/03/2021

Khám phá kháng sinh mới với phổ kháng vi khuẩn rộng

Các nhà khoa học của Viện Wistar đã phát hiện ra một nhóm hợp chất mới kết hợp […]
05/03/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-13

Ngày 05/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề […]
Tiếng Việt