LỄ TÔN VINH TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU LẦN THỨ VIII NĂM 2024

        Ngày 17/5/2024, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 19/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (HUSTA) đã tổ chức “Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VIII năm 2024” cho 15 trí thức tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) ở tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 17/4/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong đó, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học là một trong 15 trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm 2024 với những đóng góp trí tuệ, công sức để phục vụ cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

          Một số hình ảnh tại Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu ngày 17/5/2024 như sau:

Tuyên dương 15 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VIII năm 2024 của tỉnh Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học là một trong 15 trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm 2024

Đồng nghiệp, bạn bè và gia đình tặng hoa và chúc mừng PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải là một trong 15 trí thức tiêu biểu lần thứ VIII năm 2024.

Nguồn ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn và HUSTA

Chân dung 15 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VIII năm 2024.

Xem và tải thêm ở link sau:

Phần trao Giấy chứng nhận: Link 1

Phần tặng hoa và chúc mừng: Link 2

 

 

Tiếng Việt