08/03/2024

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-96/21

Ngày 8/3/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phát triển cảm biến và vật liệu xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng”, mã số: ĐTĐL.CN-96/21 do ThS. Nguyễn Văn Phú làm chủ nhiệm
28/02/2024

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Ngày 28/02/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Trung tâm)
01/02/2024

Tập huấn kỹ thuật chuyển giao trồng và chăm sóc cây rau má tiêu chuẩn hữu cơ

Ngày 01/02/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ 2, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chuyển giao trồng và chăm sóc cây rau má tiêu chuẩn hữu cơ cho hợp tác xã và nông dân
01/02/2024

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh mã số TTH.2021-KC.10

Ngày 01/02/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình công nghệ: “Quy trình công nghệ chế biến măng chua A Hum lên men tự nhiên đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm” và “Quy trình sản xuất măng A Hum sấy khô dễ áp dụng, dễ triển khai tại địa phương”
24/01/2024

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021-15-18

Ngày 24/01/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytophthora sp. trên cây Thanh trà”
Tiếng Việt