08/03/2023

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My, ngành Sinh học

Sáng ngày 8/03/2023, tại Đại học Huế đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thị Diễm My, khóa năm 2018, ngành Sinh học, mã số: 9420101
06/03/2023

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Diễm My Ngành: Sinh học Mã số: 9420101
01/03/2023

Chương trình “EDUBIOFARM: Hướng nghiệp và trải nghiệm về công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ”

EDUBIOFARM là chương trình hướng nghiệp và trải nghiệm ngoại khóa kết hợp giáo dục và vui chơi theo chủ đề tìm hiểu về công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Chương trình hướng tới lứa tuổi mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên và các đối tượng khác
23/02/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức trải nghiệm cho học sinh Đoàn Trường THPT Thuận An

Sáng ngày 23/02/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã phối hợp cùng Trường THPT Thuận An, thành phố Huế tổ chức chương trình thăm quan – học tập ngoại khóa cho các em học sinh khối 10 của nhà Trường.
23/02/2023

Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2023, ngành Sinh học

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTSSĐH ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ đợt tháng 02  thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2023
Tiếng Việt