16/04/2023

Đoàn Trường THPT Gia Hội tham gia chương trình “EM LÀ NHÀ KHOA HỌC” tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 16/04/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã phối hợp cùng Trường THPT Gia Hội, thành phố Huế (Trường) tổ chức chương trình “EM LÀ NHÀ KHOA HỌC” cho các em học sinh khối 10 của nhà Trường
17/03/2023

Đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho nghiên cứu sinh

Ngày 17/03/2023, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung
11/03/2023

Hơn 300 học sinh tiểu học trải nghiệm nông nghiệp hữu cơ

Sáng 11/3, tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế, hơn 300 học sinh tiểu học của thành phố Huế tham gia chương trình “EDUBIOFARM - Hướng nghiệp và trải nghiệm về công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ".
11/03/2023

Đoàn Trường Lý Thường Kiệt tham gia chương trình “EM TẬP LÀM NÔNG DÂN” tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 11/03/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã phối hợp cùng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Huế (Trường) tổ chức chương trình “EM TẬP LÀM NÔNG DÂN” cho toàn thể các em học sinh khối 1 của nhà Trường
09/03/2023

Đoàn Trường Mầm non Âu Lạc tham gia chương trình “BÉ THĂM VƯỜN” tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 9/03/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã phối hợp cùng Trường Mầm non Âu Lạc, thành phố Huế (Trường) tổ chức cho các cháu từ 2 - 3 tuổi nhà Trường chương trình “BÉ THĂM VƯỜN”
Tiếng Việt