12/10/2023

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hatsadong Chanthanousone, chuyên ngành Sinh học

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hatsadong Chanthanousone, chuyên ngành Sinh học
31/08/2023

Nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 31/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Sonexay Rasphone, khóa 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam”
31/08/2023

Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8, năm 2023

ngày 31/8/2023, tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (tiểu ban) ngành Sinh học (mã số 9420101) đã tiến hành xét tuyển cho thí sinh Nguyễn Duy Cường, đăng kí theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế theo các quy định hiện hành.
28/08/2023

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 28/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trần Trung, khóa 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam”
22/08/2023

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho: Nghiên cứu sinh: Sonexay Rasphone Ngành: Sinh học
Tiếng Việt