28/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiến độ đợt 2 năm 2023 cho nghiên cứu sinh

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tiến hành đánh giá tiến độ 6 tháng cho 07 nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa năm 2020, 2021 và 2023
28/12/2023

Lễ trao bằng Tiến sĩ khoá 1 năm 2018

Sáng ngày 28/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Lễ trao bằng cho tân tiến sĩ Ngô Thị Diễm My, được công nhận học vị tiến sĩ năm 2023
16/11/2023

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone, ngành Sinh học

Ngày 16/11/2023, tại Đại học Huế đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh (NCS) Hatsadong Chanthanousone, trúng tuyển khóa năm 2018, ngành Sinh học, mã số: 9420101
10/11/2023

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Nghiên cứu sinh: Hatsadong Chanthanousone Ngành: Sinh học Mã số: 9420101
20/10/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh

Ngày 20/10/2023, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ
Tiếng Việt