22/08/2023

Nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 22/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa Siganus guttatus”, mã số: NVQG-2019/DA.18”
03/08/2023

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Qũy gen cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 03/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.2018
25/07/2023

Thả cá dìa giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Từ 12 – 20/7/2023, nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS Nguyễn Quang Linh – nguyên Giám đốc Đại học Huế làm chủ nhiệm
16/06/2023

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá dìa vào thực tiễn sản xuất, kết quả và định hướng

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu của nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS Nguyễn Quang Linh –  nguyên Giám đốc Đại học Huế làm chủ nhiệm
16/06/2023

Nghiệm thu sản phẩm cá dìa giống thuộc dự án NVQG-2019/DA.18

Ngày 16/6/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu sản phẩm cá dìa giống ở công việc 1 thuộc nội dung 2: “Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Dìa”
Tiếng Việt