Nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 16/5/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Hatsadong Chanthanousone, khóa 2018, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Study on the efficiency of biofertilizer from Moringa residues for some leafy vegetables”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải và TS. Nguyễn Quang Cơ – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Tham dự lễ bảo vệ, về phía Đại học Huế có PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật – Phó Trưởng ban Đào tạo và Công tác Sinh viên cùng cán bộ phụ trách công tác liên quan; về phía Viện có TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng cùng các thầy cô, NCS đang học tập tại Viện; Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm 7 thành viên theo Quyết định số 25/QĐ-VCNSH ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Dự lễ bảo vệ còn có đồng nghiệp, bạn bè, người thân của NCS. Hatsadong Chanthanousone và những người quan tâm đến luận án.

Hội trường buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Hatsadong Chanthanousone đã trình bày cụ thể về sự cần thiết thực hiện đề tài; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; phương pháp nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCIE/Scopus và tạp chí uy tín trong nước.

NCS. Hatsadong Chanthanousone trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, luận án thể hiện rõ ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; đồng thời phản ánh sự nỗ lực của NCS. Hatsadong Chanthanousone trong quá trình học tập và nghiên cứu. Sau khi thảo luận, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS. Trần Quốc Dung – Chủ tịch Hội đồng chúc mừng NCS. Hatsadong Chanthanousone đã bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở và đề nghị NCS. Hatsadong Chanthanousone tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Trước khi kết thúc buổi bảo vệ, NCS. Hatsadong Chanthanousone đã gửi lời tri ân đến Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Hội đồng; các giảng viên hướng dẫn; đồng nghiệp; bạn bè và gia đình đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho NCS trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu vừa qua.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chụp ảnh lưu niệm cùng NCS. Hatsadong Chanthanousone

TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tặng hoa chúc mừng NCS. Hatsadong Chanthanousone bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Hatsadong Chanthanousone chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể giáo viên hướng dẫn

Tiếng Việt