Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trần Trung

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Tên luận án: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam”. 

Thời gian: 08h00, ngày 31/5/2024 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế – Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự.

Tiếng Việt