Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

         Ngày 31/5/2024 tại Đại học Huế đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trần Trung trúng tuyển khóa 2 năm 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam”; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) là đơn vị đào tạo. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quốc Dung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

        Tham dự buổi bảo vệ, đại diện Đại học Huế có TS. Lê Nam Hải – Phó trưởng Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên – Đại học Huế cùng cán bộ phụ trách công tác liên quan; Viện Công nghệ sinh học có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng, TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng cùng các thầy cô, NCS đang học tập tại Viện. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự hiện diện của đồng nghiệp, bạn bè, người thân của NCS. Nguyễn Trần Trung và những người quan tâm đến luận án.

        Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế gồm có: PGS.TS. Hà Thị Minh Thi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện Sinh học Nhiệt đới – Phản biện 1; PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, Hội Chăn nuôi Việt Nam – Phản biện 3; TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ, Trường Đại học Cần Thơ – Uỷ viên; TS. Hoàng Đình Trung, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế- Uỷ viên.

        Tại buổi làm việc, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Nguyễn Trần Trung. Sau đó, NCS. Nguyễn Trần Trung đã trình bày cụ thể về sự cần thiết thực hiện đề tài; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; phương pháp nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng. NCS. Nguyễn Trần Trung cũng nêu rõ những đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học cũng như thực tiễn của luận án. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus và tạp chí uy tín trong nước.

       Sau khi nghe NCS trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, Hội đồng chấm luận án đã họp và bỏ phiếu với kết quả 7/7 phiếu tán thành của các thành viên có mặt. Hội đồng chúc mừng giáo viên hướng dẫn và NCS đã bảo vệ thành công luận án.

        Trong niềm vui và xúc động, NCS. Nguyễn Trần Trung đã gửi lời tri ân đến Đại học Huế; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Hội đồng; tập thể giảng viên hướng dẫn; Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF); đồng nghiệp; bạn bè và gia đình đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để NCS thực hiện và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

         Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ của NCS. Nguyễn Trần Trung như sau:

TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng, Phụ trách Phòng KH, ĐT&HTQT khai mạc và giới thiệu thành phần Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

NCS. Nguyễn Trần Trung trình bày luận án trước Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Diệu Thuý- giảng viên hướng dẫn nhận xét về NCS. Nguyễn Trần Trung

TS. Lê Nam Hải – Phó trưởng Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên – Đại học Huế tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

NCS. Nguyễn Trần Trung tặng hoa cảm ơn quý thầy, cô của Hội đồng

NCS. Nguyễn Trần Trung tặng hoa cảm ơn tập thể giảng viên hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, tập thể giảng viên hướng dẫn chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung

Tập thể nghiên cứu sinh Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung

Ban chấp hành VINIF Alumni của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung

Gia đình và người thân chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung

Tiếng Việt