Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng Đề án mở ngành đào tạo chuyên ngành Sinh học trình độ Tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Theo Quyết định số 903/QĐ-ĐHH ngày 04/7/2018 của Giám đốc Đại học Huế, chiều ngày 26 tháng 7 năm 2018, Đoàn kiểm tra do TS. Trần Trung Hỷ – Quyền Trưởng Ban Đào tạo Đại học Huế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Việnvà các thành viên Ban soạn thảo Đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ Sinh học của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã có những báo cáo và trình bày chi tiết về năng lực đào tạo của Viện: đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, chương trình và kế hoạch đào tạo. Qua đó Đoàn kiểm tra đã nắm rõ tình hình và có những ý kiến đóng góp để Ban soạn thảo hoàn thiện Đề án trong thời gian sớm nhất.

Tiếng Việt