Họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Sinh học năm 2018 của Viện Công nghệ sinh học

Vừa qua, Đại học Huế đã tiến hành đợt xét tuyển nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2018 cho các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh của các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Trong đợt xét tuyển này có 2 ứng viên ứng tuyển vào chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế bao gồm: Hatsadong Chanthanouson và Ngô Thị Diễm My.

Các tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã đánh giá năng lực của các ứng viên thông qua việc trình bày nội dung đề cương nghiên cứu và trao đổi thảo luận trực tiếp. Cả 02 ứng viên nghiên cứu sinh đều đáp ứng các tiêu chí đánh giá và đủ khả năng trở thành nghiên cứu sinh chính thức. Dự kiến các ứng viên này sẽ được công nhận NCS chính thức của chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế vào đầu năm 2019.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển phổ biến quy định xét tuyển đào tạo tiến sĩ cho thí sinh dự tuyển

Hatsadong Chanthanouson trình bày đề cương nghiên cứu tại buổi họp

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt