19/05/2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đại học Huế ra quyết định số 619/QĐ-ĐHH về việc bổ nhiệm […]
21/04/2015

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ […]
21/10/2014

Chi bộ Viện Công nghệ sinh học tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Ngày 21 tháng 10 năm 2014, Chi bộ Viện Công nghệ Sinh học đã tổ chức lễ kết […]
12/05/2014

Lễ công bố quyết định thành lập Viện Công nghệ sinh học

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết […]
Tiếng Việt