27/11/2018

Thông báo Seminar về chủ đề “Quản lý và giám sát vi khuẩn lam nở hoa – kết quả nghiên cứu về vi khuẩn lam nở hoa ở Việt Nam”

1. Hoạt động 1: Seminar học thuật * Thời gian: Từ 9h30 – 11h30, ngày 29/11/2018 * Địa […]
26/11/2018

Thông báo – buổi giới thiệu thông tin du học Pháp

24/10/2018

Thông báo kết quả xét thầu – Gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thanh lý tài sản nhà cấp 4

24/10/2018

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu: Tài sản thanh lý nhà cấp 4

02/10/2018

Thông báo điều chỉnh giờ làm việc

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo thời gian làm việc mới kể từ ngày […]
Tiếng Việt
Cracked PC Software crack microsoft office