Thông báo kế hoạch tổ chức seminar khoa học quốc tế

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế dự kiến tổ chức seminar khoa học với sự tham gia của Giáo sư Jaime Miguel Costa Aníbal, Đại học Algarve, Bồ Đào Nha.

* Nội dung:

– Trình bày về một số phương pháp chế biến truyền thống đảm bảo chất lượng hải sản.

– Trình bày về việc sử dụng các đồng vị ổn định (carbon và nitơ) dùng làm các chỉ số đánh giá mức độ hư hỏng hải sản.

* Thời gian: 9:00, ngày 13/6/2019 (Thứ năm)

* Địa điểm: Phòng Hội trường, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

* Báo cáo viên: GS. Jaime Miguel Costa Aníbal

* Thành phần tham gia:

– Chủ tọa điều khiển phiên báo cáo: TS. Nguyễn Đức Huy;

– Toàn thể cán bộ nghiên cứu Viện CNSH, những cán bộ khác có quan tâm;

– Toàn thể sinh viên, học viên, NCS đang học tập và nghiên cứu tại Viện CNSH;

– Các nhà Khoa học trong và ngoài ĐH Huế có quan tâm vui lòng liên hệ Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế để đăng ký tham dự.

* Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện CNSH, ĐH Huế

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3.819.335;

Di động: 0965057303 (Gặp ThS. Đặng Thị Hồng Nhạn)

E-mail: khcn_htqt.huib@hueuni.edu.vn;          Website:  http://huib.hueuni.edu.vn

 

 

 

Tiếng Việt