Thông báo số 1 – Tổ chức Hội thảo công nghệ sinh học năm 2019

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học về lĩnh vực Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y, y sinh, môi trường, vật liệu mới, hóa sinh từ các đơn vị ở Đại học Huế cũng như các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý và các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi những thành tựu mới nhất và định hướng chiến lược ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ nền kinh tế xã hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo công nghệ sinh học năm 2019 với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo”

Chi tiết Thông báo số 1 như sau:

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt