09/11/2016

Thông báo Hội thảo về Công nghệ sinh học ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Theo kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế sẽ […]
11/12/2015

Hội thảo Công nghệ sinh học: Kết nối nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao

Ngày 11/12, Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế đã tổ chức hội thảo Công nghệ […]
10/11/2015

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học về Công nghệ sinh học 2015, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2014 – 2015, Viện Công nghệ sinh […]
Tiếng Việt