10/05/2024

Thông tin Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, thành phố Huế.
14/04/2021

Announcement of the Seminar report in April 2021 and Scientific Workshop

Topic: “Production of Gypenoside by cell suspension cultures of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino” * Time: 14:00 on Friday, […]
12/03/2021

Institute of Biotechnology, Hue University organized scientific seminar in March 2021

On March 12th 2021, the scientific seminar on “Characterization of factors involved in virulence of Pseudomonas cichorii JBC1″
08/03/2021

Announcement of the Seminar report in March 2021

Seminar topic: “Characterization of factors involved in virulence of Pseudomonas cichorii JBC1″ * Time: 15:30 on Friday, March […]
15/01/2021

Institute of Biotechnology, Hue University organized scientific seminar in January 2021

On January 15th 2021, the scientific seminar on “Transcription factors control yeast colony morphology changes” 
English