Seminar khoa học quốc tế tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 13/6/2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện CNSH) đã tổ chức buổi seminar khoa học với sự tham gia của GS. Jaime Aníbal, Đại học Algarve, Bồ Đào Nha. Seminar còn có sự tham dự của đông đảo cán bộ viên chức Viện CNSH cũng như sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của Đại học Huế và Trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Tại buổi seminar, GS. Jaime Aníbal đã trình bày 2 chủ đề chính: Sử dụng các đồng vị bền vững (carbon và nito) dùng làm các chỉ số đánh giá mức độ hư hỏng hải sản (cụ thể đối với nghêu, sò) và Đánh giá tiềm năng sử dụng tảo lục phục hồi sinh học cho nước thải nuôi trồng thủy sản giàu nitơ. Các nội dung này đã thu hút nhiều sự quan tâm, nhiều ý kiến thảo luận từ các nhà khoa học, các em sinh viên có mặt tại buổi seminar.

GS. Jaime Aníbal trình bày tại buổi seminar

Tiếng Việt