Ngày 20/8/2019, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene độc tố không chịu nhiệt và độc tố chịu nhiệt, tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vắc xin phòng bệnh do E.coli ở lợn”, mã số: DHH2016-15-05 do Bác sĩ Thú y Lê Công Thịnh làm chủ nhiệm, Viện CNSH, ĐH Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Quốc Việt – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính đề tài như: đã phân lập, tạo dòng và xác định được trình tự của đoạn gene estA mã hóa độc tố chịu nhiệt STa; phân lập, tạo dòng và xác định được trình tự của đoạn gene eltA mã hóa tiểu đơn vị A của kháng nguyên độc tố không bền nhiệt LT và phân lập gene eltB từ vi khuẩn E.coli; tạo plasmid các gene estA, eltA, eltB và biến nạp vào trong tế bào vật chủ E.coli. Ngoài ra, đề tài còn có các sản phẩm khoa học là 2 bài báo trên tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y và đào tạo được 01 Thạc sỹ thú y.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt so với mục tiêu và sản phẩm đặt hàng đồng thời bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót và góp ý chỉnh sửa một số lỗi trong hình thức trình bày báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại kết quả nghiên cứu của đề tài: Tốt

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

ThS. Lê Quốc Việt trình bày báo cáo đề tài

Tiếng Việt