Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức

Chiều ngày 03/12/2018, Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 đối với các ứng viên ứng tuyển vào hai vị trí việc làm: Giảng viên làm việc tại Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng (vị trí giảng viên) và nghiên cứu viên làm việc tại Bộ môn Công nghệ vi sinh (vị trí nghiên cứu viên) theo như Thông báo tuyển dụng viên chức số 223/TB-VCNSH ngày 01/11/2018 của Viện Công nghệ sinh học.

Hội đồng đã kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ của các ứng viên, cũng như nghe các ứng viên trình bày bài giảng đối với ứng viên ứng tuyển vào vị trí giảng viên và các định hướng nghiên cứu đối với ứng viên ứng tuyển vào vị trí nghiên cứu viên. Sau đó Hội đồng đã có những câu hỏi, trao đổi với các ứng viên để làm rõ hơn về nội dung công việc của các vị trí tuyển dụng, đồng thời đánh giá năng lực và kinh nghiệm của các ứng viên.

Các ứng viên đều có trình độ tiến sĩ, được đạo tạo ở nước ngoài và có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học phù hợp yêu cầu công việc của các vị trí tuyển dụng. Hội đồng đã đồng ý 100% đề nghị tuyển dụng TS. Nguyễn Thị Kim Cúc vào ngạch viên chức ở vị trí giảng viên và TS. Nguyễn Văn Phi Hùng vào vào ngạch viên chức ở vị trí nghiên cứu viên.

Ứng viên tuyển vào vị trí giảng viên trình bày bài giảng trước Hội đồng

Ứng viên tuyển vào vị trí nghiên cứu viên trình bày định hướng nghiên cứu trước Hội đồng

Tiếng Việt