Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Thực hiện công tác tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có Thông báo số 22/TB-VCNSH ngày 29/05/2020 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng và đã tổ chức xét tuyển vào ngày 19/06/2020 đối với các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí việc làm: nghiên cứu viên phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, cán bộ làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến.

Căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, Hội đồng xét tuyển đã tiến hành đánh giá từng ứng viên theo thang điểm quy định về xét tuyển lao động hợp đồng, đồng thời đặt ra những câu hỏi, trao đổi với các ứng viên để làm rõ hơn về nội dung công việc của các vị trí tuyển dụng, đánh giá năng lực và kinh nghiệm của các ứng viên.

Các ứng viên đều có chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm phù hợp với vị trí đăng kí dự tuyển và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các vị trí tuyển dụng. Hội đồng đã thống nhất đề nghị Viện CNSH tuyển dụng TS. Nguyễn Bảo Hưng vào vị trí nghiên cứu viên phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, ông Nguyễn Văn Hoan vào vị trí cán bộ làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến.

Hình ảnh tại buổi tuyển dụng:

Hội đồng tiến hành đánh giá, xét tuyển ứng viên tại buổi tuyển dụng

Tiếng Việt