Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông tin tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023 như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH

1. Tiến sĩ Sinh học, mã số: 9420101

2. Tiến sĩ Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125 (Chương trình thí điểm)

3. Dự bị tiến sĩ Sinh học

4. Dự bị tiến sĩ Nông nghiệp hữu cơ

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Đào tạo tiến sĩ: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm đối với người có bằng đại học theo hình thức tập trung toàn thời gian.

2. Đào tạo dự bị tiến sĩ

Tối đa 02 năm (24 tháng).

Người học có thể đăng kí chương trình dự bị tiến sĩ khóa 06 tháng, 12 tháng hoặc tối đa 02 năm (24 tháng).

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình đào tạo tiến sĩ và dự bị tiến sĩ ngành Sinh học là những người đã tốt nghiệp cao học hoặc đại học chuyên ngành/ngành Sinh học, Sinh học thực nghiệm, Động vật học, Thực vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Thủy sinh vật học, Nhân chủng học.

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình đào tạo tiến sĩ và dự bị tiến sĩ thí điểm ngành Nông nghiệp hữu cơ là người đã tốt nghiệp cao học có ngành phù hợp như Khoa học đất, Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật… và người đã tốt nghiệp đại học có ngành phù hợp như Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nông học…

V. HỌC BỔNG

Nghiên cứu sinh có cơ hội được nhận:

+ Hỗ trợ cho mỗi NCS 20.000.000 VNĐ trong quá trình học tập.

+ Hỗ trợ hóa chất/vật liệu nghiên cứu.                 

VI. ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP MẪU HỒ SƠ VÀ THU NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3819335

Di động: 0914.848.365 (Gặp TS. Nguyễn Quang Cơ)

Email: daotao.huib@hueuni.edu.vn

Website: http://huib.hueuni.edu.vn

Thông tin chi tiết.

Tiếng Việt