THÔNG TIN

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019 của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT – BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017; Căn cứ thông báo số 08/TB-ĐHH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Hu, Viện Công nghệ sinh học thông tin tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH: Sinh học

Mã số: 9420101

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: (Tải về tại đây)

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 1. Hình thức tập trung liên tục

Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (kỹ sư hoặc cử nhân) là 5 năm tập trung liên tục.

 1. Hình thức tập trung không liên tục

Đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 6 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Đại học Huế để thực hiện đề tài luận án. Trong trường hợp này, nghiên cứu sinh phải có đơn và kế hoạch làm việc được sự đồng ý của người hướng dẫn và đơn vị đào tạo.

V. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình tiến sĩ chuyên ngành Sinh học là những người đã tốt nghiệp cao học hoặc đại học chuyên ngành/ngành Sinh học, Sinh học thực nghiệm, Công nghệ sinh học, Động vật học, Thực vật học, Sinh thái học, Di truyền học….. hoặc các chuyên ngành/ngành gần như Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Lâm học, Khoa học y sinh, Bảo vệ thực vật…..

VI. CÁC HƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG CHO NCS

Nghiên cứu sinh ở Viện Công nghệ sinh học có khả năng nhận được các học bổng (toàn phần hoặc từng phần) từ các phòng thí nghiệm hoặc từ người hướng dẫn. Ngoài ra, NCS cũng có cơ hội được tham gia hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện. Danh sách các hướng nghiên cứu, người hướng dẫn và các hướng nghiên cứu ưu tiên xin click vào đây.

VII. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về văn bằng, ngoại ngữ và các điều kiện khác do Đại học Huế thông báo cụ thể trong thông báo tuyển sinh hằng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

1. Về văn bằng và công trình công bố

–  Người dự thi cần đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

+ Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại giỏi trở lên. Các bằng tốt nghiệp này phải thuộc ngành đúng hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

– Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến chuyên ngành đào tạo hoặc lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành gần loại khá trở lên phải tốt nghiệp sau 2 năm mới được đăng ký dự tuyển.

– Người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình hoặc hệ không chính quy yêu cầu phải có bằng thạc sĩ.

2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

–  Người dự tuyển là công dân Việt Nam

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
 2. b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3. c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 4. d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Người dự tuyển là công dân nước ngoài

Người dự tuyển là công dân nước ngoài thì các văn bằng phải được cấp bằng tiếng Anh hoặc theo khoản c mục 2 của thông báo này.

3. Đề cương nghiên cứu (Bài luận)

Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng các vấn đề sau:

– Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo.

– Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo.

– Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu.

– Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp.

– Đề xuất người hướng dẫn.

4. Thư giới thiệu

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học là giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 1. a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
 2. b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
 3. c) Phương pháp làm việc;
 4. d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

 1. e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
 2. g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 3. h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh (không giới thiệu, giới thiệu, giới thiệu với sự ủng hộ cao).

5. Thư giới thiệu đi học

Được cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển chương trình tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

6. Về mức học phí

Mức học phí của chương trình đào tạo được áp dụng theo quy định chung của Đại học Huế và Bộ giáo dục và Đào tạo, mức tăng học phí hằng năm phù hợp với thông lệ chung.

– Mức học phí năm học 2019-2020: 20.000.000 đồng/học viên/năm.

8. Các điều kiện khác:

a) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ); Học viên tự túc chỗ ở và các khoản chi phí khác.

b) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Viện.

c) Yêu cầu đối với người tốt nghiệp :

– Người tốt nghiệp phải đảm bảo hoàn thành tất cả các học phần và tích lũy đủ số tín chỉ theo đúng quy định của quy chế đào tạo.

– Nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp sau khi bảo vệ luận án thành công và đáp ứng đầy đủ các quy định khác trong quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Thông tin chi tiết xem tại đây)

VIII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Đơn xin dự tuyển theo mẫu.

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm Cao học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).

Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa.

Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (7 bộ).

Đề cương nghiên cứu (7 bản).

02 thư giới thiệu (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu).

Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của Đại học Huế và 4 ảnh (3×4).

Tất cả các bản sao đều phải được công chứng để xác nhận tính hợp lệ của văn bản. Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

Mẫu hồ sơ đăng ký có thể download tại đây.

IX. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian nhận hồ sơ vào các tháng 2,4,6,8,10,và 12 hàng năm.
 2. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 3. Địa điểm cung cấp mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Thôn Ngọc Anh, Phú Thượng , Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế của Viện

X. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

 1. Lệ phí xử lý hồ sơ: 200.000 đ/ hồ sơ đăng ký dự tuyển.
 2. Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đ/thí sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế (cạnh Huế Star 2).   

Điện thoại: 0234.3819335

Di động: 093.649.08.05 (Gặp PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên)

E-mail: huib@hueuni.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt