Thông báo về Hội thảo khoa học công bố kết quả Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo khoa học công bố các kết quả của Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: CT-2018-DHH do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm Chủ nhiệm.

1. Chủ đề hội thảo

            Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Mục đích, yêu cầu

            Hội thảo được tổ chức nhằm trình bày các kết quả đạt được của các nhiệm vụ thuộc Chương trình trong nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học nhằm phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nội dung hội thảo

Hội thảo được tổ chức với các tiểu ban và nội dung như sau:

            Tiểu ban 1: Phát triển các loại Kit chẩn đoán bệnh gan tụy cấp trên tôm và bệnh lở loét trên cá ở vùng biển Thừa Thiên Huế

                     1. Báo cáo 1: Nghiên cứu, đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm ở Thừa Thiên Huế và xác định tác nhân gây bệnh

                     2. Báo cáo 2: Tình hình nhiễm bệnh lở loét trên cá ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và xác định tác nhân gây bệnh

                     3. Báo cáo 3: Nghiên cứu phát triển bộ kít multiplex PCR phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm

                     4. Báo cáo 4: Nghiên cứu phân lập và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên từ vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá

                     5. Báo cáo 5: Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá

           Tiểu ban 2: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm kháng thể  phòng và trị bệnh trên tôm và cá

                     1. Báo cáo 1: Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện các gen PirA và PirB của Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trong Escherichia coli

                     2. Báo cáo 2: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng

                     3. Báo cáo 3: Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp tdhtlh của vi khuẩn Vibrio trong tế bào coli BL21(DE3)

                     4. Báo cáo 4: Nghiên cứu sản xuất kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà kháng kháng nguyên tái tổ hợp tdh và tlh của vi khuẩn Vibrio phân lập từ cá lở loét

            Tiểu ban 3: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng, trị bệnh tôm, cá

                     1. Báo cáo 1: Phân lập và đánh giá khả năng đối kháng Vibrio từ chủng vi khuẩn probiotic phân lập hệ tiêu hóa tôm

                     2. Báo cáo 2: Chiết xuất một số hợp chất thiên nhiên có trong cây chó đẻ thân xanh

                  3. Báo cáo 3: Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết từ cây chó đẻ thân xanh (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng

4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia

4.1. Thời gian: ngày 26-27 tháng 9 năm 2020

4.2. Địa điểm

            – Hội trường Royal Lotus, Khách sạn White Lotus, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

            – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

            Các xã nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thông tin liên hệ

            TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                      Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

                      Điện thoại: 0234 3984382; Di động: 0916 066357; Email: ndhuy@hueuni.edu.vn.

Tiếng Việt