Thông báo tuyển dụng viên chức

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức cho các vị trí việc làm sau:

– Nghiên cứu viên làm việc tại Bộ môn Công nghệ vi sinh

– Giảng viên làm việc tại Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng,

* Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày thông báo tuyển dụng cho đến 17h00 ngày 30/11/2018

* Địa chỉ liên hệ:

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Số điện thoại liên hệ: 0234.3984382 (gặp chị Như Ánh)

* Chi tiết nội dung thông báo: tải về tại đây.

Tiếng Việt