Thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016.

Phòng KH,ĐT&HTQT – Viện CNSH thông báo đến các tổ chức, cá nhân có quan tâm kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài như sau:

          – Tên đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema  costatum tại Thừa Thiên Huế”.

          – Mã số: TTH.2016-KC.05

          – Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

          – Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

Theo kế hoạch, Hội đồng sẽ tổ chức họp vào thời gian và địa điểm như sau:

          – Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 12 năm 2018

          – Địa điểm: Phòng họp, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế – Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Phòng KH,ĐT&HTQT – Viện CNSH kính mời các nhà khoa học, sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trên.

* Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện CNSH, ĐH Huế

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3.819.335;

Di động: 039.69.22.302 (Gặp ThS. Nguyễn Văn Khanh)

E-mail: khcn_htqt.huib@hueuni.edu.vn;          Website:  http://huib.hueuni.edu.vn

Tiếng Việt