Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ năm 2018

Để đánh giá kết quả hoạt động KH&CN đạt được trong năm 05 năm (từ 2014 – 2018) và đề ra định hướng nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm khoa học, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm của các Bộ Môn, Phòng TN, Trung tâm trực thuộc Viện Công nghệ sinh học năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2021, Viện CNSH tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ năm 2018.

* Thời gian:  từ 14h00 ngày 28/12/2018 (thứ sáu)

* Địa điểm: Phòng Hội trường, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế – Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

* Chương trình Hội nghị:

Thời gian

Nội dung

13h30 – 14h00 Đón tiếp đại biểu
14h00 – 14h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14h10 – 14h20 Phát biểu Khai mạc Hội nghị
14h20 – 14h30 Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đại học Huế
14h30 – 14h45 Báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2021 của Bộ môn CN Tế Bào.
14h45 – 15h00 Báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2021 của Bộ môn CN Vi Sinh
15h00 – 15h15 Báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2021 của Bộ môn CN Gen.
15h15 – 15h30 Giải lao
15h30 – 15h45 Báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2021 của Bộ môn Miễn dịch học – Vắc xin
15h45 – 16h00 Báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2021 của Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ.
16h00 – 16h30 Thảo luận
16h30 – 16h40 Tổng kết Hội nghị

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các nhà nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có quan tâm đến tham dự và chia sẻ về kế hoạch trong các hoạt động KH&CN: nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm khoa học, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm KH&CN.

 * Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện CNSH, ĐH Huế

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3.819.335;

Di động: 039.69.22.302 (Gặp ThS. Nguyễn Văn Khanh)

E-mail: khcn_htqt.huib@hueuni.edu.vn;          Website:  http://huib.hueuni.edu.vn

Tiếng Việt