Thông báo chương trình học bổng tiếng anh tăng cường (Intensive English Language Program – IELP)

Chương trình học bổng dành cho cán bộ, giảng viên của các trường là đối tác của tổ chức United Broad For Christian Higher Education in Asia.

 

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Tiếng Việt